pand
H.S Hendrikse & Zn is sinds haar oprichting in 1951 succesvol actief in de gehele regio. Ons vakmanschap en ervaring alsmede onze moderne uitrusting verzekeren u keer op keer van kwalitatief hoogwaardig uitgevoerde projecten.

Onze werkzaamheden en specialisaties omvatten o.a.:

* Bouwrijp maken

* Aanleggen en vervangen van riolering

* Relinen riolen

* Woonrijp maken

* Aanleg verhardingen

* Grondverzet

* Aanbrengen van slijtlagen

* Asfalteringswerkzaamheden

* Aanleg van rioolinfiltratie systemen

* Aanbrengen ondergrondse containers

* Het oplossen van verstoppingen

* En nog veel meer !!!

kort nieuws…
direct contact…
Heeft u vragen? bel of mail ons: E-mail: info@hendrikse-wegenbouw.nl Telefoon: 035-6016202