Opdrachtgevers

Onderstaand treft u een representatieve greep uit ons omvangrijke bestand van opdrachtgevers aan:

Uitgevoerde / c. q . in uitvoering zijnde werken in de gemeente Soest zijn o.a.: gemeente-soest-vierkant

 • Riool reconstructies
 • Aanleg drukleiding
 • Bouw en woonrijp maken
 • Aanbrengen slijtlagen
 • Groot onderhoud asfaltverhardingen
 • Onderhoudscontract riool verstoppingen
 • Onderhoud rioleringen
 • Relinen rioleringen
 • Aanleg speelplaatsen
 • HWA Riolen afkoppelen en infiltreren
 • Verzorgen nieuwe rioolaansluitingen
 • Calamiteiten

de_bilt

Uitgevoerde / c. q . in uitvoering zijnde werken in de gemeente De Bilt zijn o.a.:

 • Sperwerlaan Maartensdijk
 • Agaatvlinder Bilthoven
 • Park Arenberg De Bilt
 • Charles Weddepohl Hollandsche Rading
 • Van Gooienlaan Bilthoven
 • De Leeuweriklaan De Bilt
 • Tureluurstraat riool Bilthoven
 • HWA riolen afkoppelen en infiltreren
 • Verzorgen nieuwe rioolaansluitingen
 • Calamiteiten
 • Aanleg plateau’s en drempel
 • reconstructie Dorpsstraat, oude dorp
 • Bouw- en woonrijp Dorpsplein Hollandse Rading

hilversumUitgevoerde / c. q . in uitvoering zijnde werken in de gemeente Hilversum zijn o.a.:

 • Grond-, riool-, en verhardingswerkzaamheden Hazenstraat, Vossenstraat en Egelstraat
 • Snelheidsremmende maatregelen
 • Reconstructie en het herbestraten van fietspaden
 • Bouw– en woonrijp maken
 • Drempels 30 km gebied
 • Relinen riolen
 • Onderhoudswerken meerjaren contract
 • Verzorgen looproutes en blindengeleide route’s259_info_logo

Uitgevoerde / c. q . in uitvoering zijnde werken in de gemeente Baarn zijn o.a.:

 • Onderhoud riolering
 • Diverse onderhoudswerken
 • Verzorgen nieuwe rioolaansluitingen
 • Calamiteitenhendrikido

Uitgevoerde/ c.q. in uitvoering zijnde werken in de gemeente Hendrik Ido Ambacht zijn o.a.;

 • Plan Volgerlanden
 • Woonrijp maken plan Oostendam
 • Meidoorn plein inrichting

Uitgevoerde/ c.q. in uitvoering zijnde werken in de gemeente Zederik zijn o.a.;logo_hp

 • Inrichting rond scholencomplex Lexmond
 • Aanleg parkeerplaatsen en asfalt onderhoud Ameide

maarssenUitgevoerde / c. q . in uitvoering zijnde werken in de gemeente Maarssen zijn o.a.:

 • Aanleg verhardingen

Uitgevoerde / c. q . in uitvoering zijnde werken in de gemeente Bussum zijn o.a.: 

 • Asfaltverharding en riolering in de Generaal E. de la Reylaan
 • Aanleg drempels en plateausbussum
 • Diverse bloembakken met straatwerk
 • Diverse werkzaamheden voor de afdeling Groen
 • Riool reconstructie Spijkerstraat e.o.
 • Aanleg inritten

Uitgevoerde/ c.q. in uitvoering zijnde werken voor het ministerie van Defensie zijn o.a.; defensie

 • Vervangen, renoveren, re-linen riool afvoer Van Braam van Houck geestkazerne te Doorn
 • Verharding los en laadperron KPU
 • Bouwrijp + Riolering KPU- Soesterberg
 • Verharding rondom hangars
 • Aanbrengen PE-leidingen Vliegbasis
 • Vliegbasis gebouw 130 verhardingen
 • KMAR Soestdijk
 • Riolering bedrijfsrestaurant vliegbasis
 • Renovatie hindernisbaan Bernard Kazerne
 • Aanpassen en repareren verhardingen op het Munitieplatform
 • Parkeerplaatsen M.C.W. Kol. V. Rooyenweg
 • Renovatie verhardingen op Ereveld Grebbeberg te Rhenen
 • Reconstructie wegen Bernard kazerne Amersfoort

Uitgevoerde/ c.q. in uitvoering zijnde werken in de gemeente Leusden zijn o.a.; leusden_msof3214

 • Groot onderhoud Leusden Zuid rioleringen en verhardingen

Uitgevoerde/ c.q. in uitvoering zijnde werken in de gemeente Naarden zijn o.a.;

 • Jaarlijks asfalt onderhoudNaarden-logo
 • Herinrichting Ruijsdaelplein

 

Uitgevoerde/ c.q. in uitvoering zijnde werken in de gemeente Amersfoort zijn o.a.; Amersfoort-logo

 • Paladijnenweg
 • Asfaltonderhoud kleinschalig
 • Straat- en rioolwerk kleinschalig
 • Reconstructie de Remise (i.c.m. v/d Hoek)

Uitgevoerde/ c.q. in uitvoering zijnde werken voor De Amerpoort zijn o.a.; amerpoort

 • Terreininrichting Cariljonplein en Nieuwenoordlaan
 • Kwatrijn
 • Asfaltwerkzaamheden
 • Bouw- en woonrijp maken
 • Diverse riool- en straatwerk
 • Sloopwerkzaamheden
 • Reconstructie en aanleg wegen

Uitgevoerde/ c.q. in uitvoering zijnde werken voor de gemeente IJsselstein zijn o.a.; ijsselstein

 • Herstraten diverse wegen
 • Rioolaansluitingen nieuw

Uitgevoerde/ c.q. in uitvoering zijnde werken voor de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren zijn; BEL

 • Noolseweg e.o. Blaricum
 • Klaaskampen/Molenaar Laren
 • Tabakspaadje Laren
 • Riool reparaties
 • Regie werk

Wijdemeren_vlag

UItgevoerde/c.q. in uitvoering zijnde werken voor de gemeente Wijdemeren zijn;

 • Reconstructie riolering en verhardingen Nootweg Loosdrecht (winkelstraat)
 • Riolering Hallincklaan
 • Regie werken

Ook als nieuwe klant mogen wij de Gemeente Almere begroeten.

Uitgevoerde/ c.q. in uitvoering zijnde werken in de gemeente Almere zijn o.a.; almere_logo

 • Woonrijp Nobelhorst

Ook zijn/ c.q. worden er nog regelmatig werken uitgevoerd voor;

 • Abrona diverse kleinschalige werkzaamheden
 • Woningbouw SSW De Bilt
 • N S poort
 • Bouwbedrijf Heijmerink
 • Bouwbedrijf Kuiper (tevens Leertouwer en Lomans)
 • TOMIN groep
 • Universiteit van Utrecht
 • Bouwbedrijf v.Senten
 • Ockhuizen Jachthavens Baarn-Loosdrecht

Tevens zijn wij actief met onderhands inschrijven in de gemeente Bunschoten maar nog niet succesvol.